Noteikumi

  1. Portāla Dzivekurpes.lv (turpmāk tekstā minēts kā „Portāls”) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā minēti kā „Noteikumi”) ir jebkuram portāla apmeklētājam.
  2. Portāls nenodrošina Satura konfidencialitāti. Portālā tiek publicēti tikai tie materiāli (bildes, video un jebkāda cita veida formāti), kuru autortiesības nepieder trešajai personai. Pretējā gadījumā, ja tāda informācija tiek publicēta, vienmēr tiek norādīta atsauce, no kurienes materiāli ir ņemti.
  3. Portāls patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt lietošanas noteikumus jebkurā mirklī.
  4. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu esošajiem noteikumiem.
  5. Kategoriski aizliegts komentāros ievietot reklāmas, ļaunprātīgu saturu, kā arī ir nepieciešams ievērot attiecīgos likumus, kas regulē tādus normatīvos aktus kā pornogrāfijas izplatīšanu, autortiesības, personas cieņas aizskaršanu un fizisko personu datu aizsardzību.
  6. Portāla administrācija nenes atbildību par autortiesību pārkāpumiem un jebkāda cita veida noteikumu pārkāpumiem, ko apmeklētāji ir veikuši Portālā. Katrs Portāla apmeklētājs ir personīgi atbildīgs par visu ievietoto informāciju Portālā. Attiecīgi katrs apmeklētājs uzņemas atbildību par visām savām sekām (gan materiāli, gan juridiski).
  7. Nepieciešamības gadījumā jebkāda veida jautājumi, ierosinājumi, sūdzības vai pieprasījums par satura dzēšanu ir iespējams nosūtīt uz Portāla administrācijas e-pasta adresi: info@dzivekurpes.lv . E-pastā ir jānorāda savs vārds, uzvārds, nepieciešamības gadījumā arī uzņēmums vai iestāde, kura tiek pārstāvēta, kontakttālrunis, informāciju par saturu (apraksts par saturu, uz kuru ir attiecināma sūdzība).

Noteikumi pēdējo reizi mainīti 2019. gada 5. jūlijā